Tutkivismi -ääniteos

Tämä ääniteos on osa “Taidelähtöinen toisinjulkaiseminen – teoria ja käytäntö” -julkaisua varten tehtyä monisyistä prosessia, jonka aikana Jenna Jauhiainen, Aleksi Knuutila, Susi Nousiainen ja Tuija Saresma ovat hahmotelleet tutkimusta ja aktivismia yhdistelevää ‘tutkivismin’ käsitettä. Prosessiin on kuulunut kirjallisten lähteiden tutkailua, henkilökohtaisten kokemusten reflektointia, keskusteluja sekä kokeellista hapuilua. Ääniteoksen ohessa on selailtavana Tutkivismi -essee, jossa samasta prosessista syntynyt essee on tallennettu zinemäiseen muotoon. Kummatkin ovat keskeneräisyydessään valmiita, itsenäisiä teoksia.

Tutkivismi -ääniteoksessa kuultavat tekstit on kirjoitettu Miro -alustalla tehdyn miellekarttaharjoituksen pohjalta. Harjoituksessa kukin osallistuja luki vuorollaan valitsemaansa tekstiä, jonka pohjalta muut kirjoittivat ajatuksiaan miellekarttaan. Miellekartan muodostamisen jälkeen kullakin osallistujalla oli aikaa noin puoli tuntia kirjoittaa ajatuksiaan auki yhteiseen dokumenttiin. Syntyi lähes 20 sivua tekstiä joka palasteltiin reiluun kolmeenkymmeneen osaan, joista kukin teoksen lukija valitsi 3-5 katkelmaa ääneen luettavaksi. Lukijat lukevat teoksessa sekä omia että toistensa tekstejä, näin hämärtäen tekstien alkuperän ja sulauttaen ne yhteen.

Ääniteos on osa Kulttuurintutkimuksen päivillä perjantaina 10.12.2021 kello 9:30-10:30 pidettävää “Tiedontuotannon prosessi ja toisinkirjoittaminen: Kokeiluja “tutkivismin” käsitteen äärellä” -esitelmää. 

Lukijoina (esiintymisjärjestyksessä): Tuija Saresma, Jenna Jauhiainen, Heidi Kosonen, Aleksi Knuutila ja Susi Nousiainen

Äänisuunnittelu: Kareem Ibrahim