Kirjoittajat

Tämä on Koneen Säätiön rahoittaman kaksivuotisen Aktivismi taiteen ja tieteenteon välineenä -hankkeen blogi. Hanke tarkastelee vihapuheeseen vastaavaa “vastapuhetta”, eli kommunikaatiomuotoja, jotka eri tavoin pyrkivät haastamaan verkossa levitettävää vihapuhetta ja sen taustalla olevia kulttuurisia käsityksiä ja puheentapoja. Hanke on tutkivistinen. Se tarkoittaa aktivistiseen toimintaan yhdistettyä tutkimuksellista otetta, tai tutkimusta, joka pyrkii vaikuttamaan. Hankkeessa työskentelee sekä taiteilijoita ja tutkijoita, jotka kehittävät yhdessä keinoja toimia verkossa leviävän vihan kanssa.
Ajattemme täällä blogissa “ääneen” vastapuheeseen liittyvistä aiheista sekä tiedottamaan hankkeemme puitteissa toisaalla tapahtuvasta toiminnasta. Bell hooksin hengessä, kirjoitamme vastapuheesta ymmärrettävästi. Ääneenajattelijoina toimivat hankkeen tutkija- ja taiteilijajäsenet Jonne Arjoranta, Jenna Jauhiainen, Heidi Kosonen, Aleksi Knuutila, Susi Mikael Nousiainen, Reeta Pöyhtäri ja Tuija Saresma. 

Jonne Arjoranta on digitaalisen kulttuurin tohtori Jyväskylän yliopistosta ja pelien filosofisen tutkimuksen dosentti Tampereen yliopistolta. Hän on erikoistunut filosofiseen hermeneutiikkaan, pelitutkimukseen ja internet-tutkimukseen. Hän on Pelitutkimuksen vuosikirjan päätoimittaja. Lisätietoja: https://jonne.arjoranta.fi

Jonne Arjoranta holds a doctoral degree in digital culture from the University of Jyväskylä, Finland and the title of docent from Tampere University, Finland. He is specialised in philosophical hermeneutics, game studies and internet cultures. He is the editor-in-chief of the Finnish Yearbook of Game Studies. More information: https://jonne.arjoranta.fi

Jenna Jauhiainen on taiteilija, vapaa kirjoittaja ja apurahatutkija Jyväskylän yliopistossa. Jauhiainen on tutkinut taiteessaan meemejä sekä verkkovihan ja disinformaation eri muotoja. Synkkien aiheiden lisäksi Jauhiainen innostuu kyberfeminismistä, turvallisemmista tiloista ja seksipositiivisuudesta. Lisää hänen työskentelystään täältä: https://jennajauhiainen.com

Jenna Jauhiainen is an artist, freelance writer and a grant researcher at the University of Jyväskylä. Jauhiainen has researched memes and the various forms of online hate and disinformation in their art. In addition to these rather dark subjects, Jauhiainen is into cyber feminism, safer spaces and sex positivity. Read more about their work here: https://jennajauhiainen.com 

Heidi Kosonen on Jyväskylän yliopistolla toimiva tutkijatohtori (visuaalinen ja nykykulttuuri), joka on erikoistunut kulttuurisiin tabuihin, biovaltaan, vihapuheeseen ja hankaliin tunteisiin. Hän on perheensä ensimmäinen filosofian tohtori ja tanssija, ja hän haaveilee pehmeämpien arvojen värittämästä maailmasta, jossa olisi helpompi elää yhdessä toisten ihmisten ja ei-inhimillisten elämänmuotojen kanssa. Lisätietoja: https://tinyurl.com/5ewvvpjw 

Heidi Kosonen is a postdoctoral researcher (visual and contemporary culture) at the University of Jyväskylä, the first Ph.D. in her working-class family. She is specialized on cultural taboos, biopower, hate speech, and difficult emotions. She is passionate about dancing and dreams of a world with softer values, with possibilities to co-exist with other human beings and other life forms. More information: https://tinyurl.com/5ewvvpjw 

Susi Mikael Nousiainen tekee väitöskirjaa Lapin yliopiston johtamisen oppiaineessa. Hänen asiantuntija-aluettaan ovat taiteellisten metodien käyttö, moninaisuus ja inklusiivisuus, pedagoginen draama ja kirjoittaminen. 

Susi Mikael Nousiainen is a PhD student in Management studies at University of Lapland. His areas of expertise are artistic methods, diversity and inclusivity, educational drama, and writing.

Tuija Saresma on nykykulttuurin tutkimuksen yliopistonlehtori, joka on viime aikoina tutkinut erityisesti vihapuhetta, populismia ja polarisaatiota sekä affektiivisia nettikeskusteluja. Hän on nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti elämäkertatutkimuksen dosentti Jyväskylän yliopistossa, kulttuurintutkimuksen, erityisesti sukupuolentutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja sukupuolentutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

Tuija Saresma works as a senior lecturer in the Research Centre for Contemporary culture, University of Jyväskylä. She holds titles of Docent from the universities of Jyväskylä, Eastern Finland and Helsinki. Her research topics include affective rhetoric, populism, polarization, hate speech and social media.