Tervetuloa!

Kuten intersektionaalisen feminismin pioneeri bell hooks kirjoittaa teoksessaan Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black (1989): “Visionary feminist theory must be articulated in a manner that is accessible if it is to have meaningful impact (s. 39)”. Suomeksi käännettynä, ollakseen visionääristä ja vaikuttavaa, feministisen teorian – ja oikeastaan kaikenlaisen tieteellisen tutkimuksen – tulee olla saavutettavaa ja ymmärrettävää.

Mikä ihmeen vastapuhe?

Koneen säätiön rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessamme Aktivismi taiteen ja tieteenteon välineenä: ”tutkivismia” vaikuttavasta vastapuheesta suomalaisessa verkkoyhteisössä tarkastellaan vastapuhetta, mutta mitä ihmettä se tarkoittaa? Vastapuheen käsite on kuluneen vuosikymmenen sisällä omaksuttu julkiseen keskusteluun keinona vastustaa verkon vihapuhetta. Käsitteellä viitataan erilaisiin kommunikaatiomuotoihin, joilla vastataan verkkovihaan ja pyritään haastamaan ja osoittamaan vääräksi sen sisältämiä negatiivisia stereotyyppejä ja disinformaatiota.  Yhtenä esimerkkinä vastapuheesta toimii kansainvälinen I Am Here -liike, joka sai alkunsa Ruotsalaisesta Jag Är Här -Facebook-ryhmästä vuonna 2016. Liikkeen avulla pyritään haastamaan etenkin verkon rasistista, seksististä, homofobista ja ableistista sisältöä ryhmän sisäisen järjestäytymisen avulla. I Am Here sekä tunnistaa tulenarkoja keskusteluketjuja että tarjoaa ohjeita, joiden…

Lue koko teksti